Par mums

Katram zvēram ir sava vieta, kur tas jūtas labi. Pūcīte ir vieta, kur bērns jūtas labi.

Pūcītes filozofija

Jau vienpadsmito gadu savus jaunos audzēkņus gaidām privātājā pirmsskolas izglītības iestādē "PŪCĪTE" - Raunas ielā 32.

MŪSU MĒRĶIS - Pilnveidot bērnu, kā personību ar savu un savas tautas vērtību apziņu. Drošs, pārliecināts, mīlēts, aktīvs, radošs un krietns mazais Cilvēks. 

MŪSU DEVĪZE - JŪTIES KĀ MĀJĀS! Mājās ir labi un vienmēr gribas atgriezties.Mājas sajūta ir tā, kas ļauj mazulim veiksmīgi īsā laikā adaptēties, ātrāk pārvarot bailes no jaunas vietas, kurā ilgāks laiks jāpavada bez vecākiem. Mājas vide rada drošības sajūtu un vēlmi  iepazīt sevi, citus bērnus un apgūt visu jauno. 

MŪSU UZDEVUMS - Stiprināt bērna patstāvību caur ētiski estētisko, intelektuālo un fizisko aktivitāti, veidojot bērna iekšējo vēlmi izzināt apkārtējo pasauli. 

MŪSU PAMATI - Latviešu nacionālā kultūra, latviskā dzīvesziņa un pasaules skatījums - kur bērni visu apgūst caur spēli un praktisku darbošanos, pakāpenisku pasaules iepazīšanu kopā ar pieaugušo, klausīšanos un atveidošanu, radošumu un otra Cilvēka, kā personības respektēšanu. Iepazīsim pasauli caur latvisko gadskārtu ciklu, caur pasakām, caur savas zemes skaņu, garšu, krāsu un smaržu, lai vēlāk redzētu pārējo pasauli jau daudz sagatavotāki un pasaule novērtētu mūs.

2019./2020. mācību gadā sporta dejas turpinās vadīt Ligita Rihtere un logopēdiskās nodarbības Ingūna Pandere. Angļu valodas mācības notiks Amandas Dortanes vadībā, bet vingrošanu uzmanības noturēšanai pasniegs Zane Eriņa. 

PPII „PŪCĪTE" gaida Jūsu mazuli vecumā no 1,5 gada vecuma līdz 6 gadiem.
 

Personāls

PPII „PŪCĪTEI" ir licencēta Pirmsskolas izglītības programma un apstiprināts metodiskais plāns ,kurš ir pielāgots katra bērna vecumam un attīstības pakāpei.

Mūsu audzinātājām ir pedagoģiskā izglītība un pieredze. Neaizstājamas  audzinātāju un bērnu palīgi ikdienas darbos  ir mīļās un gādīgās auklītes, kas līdzdarbojas ikdienas aktivitātēs. Uz kopīgā sadarbības pamata katra diena Pūcītē mazajam Cilvēkam ir jautra, atraktīva un radoša. 

Mūsu lielākais gandarījums ir bērna prieks un sajūsma par jaunatklāto, paša spēkiem paveikto darbiņu. Prieks, kad bērni no Pūcītes nodarbībām, kaut ko jaunu iemāca arī saviem vecākiem. Mums pašiem tik daudz, kas aizgūstams no savu mazuļu dzīvesprieka! 

Bērnu dārzs ir vieta, kurā var izmainīt pasauli . "Pūcīte" ir daudzu pasauļu sākums :)

Evija Lukse, pii pūcīte vadītāja

Mazliet mākslas, mazliet mūzikas, daudz jo daudz radošuma, mīlestības un aizrautības, tā lūk ir zināšanu formula.

Katrīna Dobrāja Pūre , angļu valodas skolotāja

Esmu darbīga, radoša, dzīvespriecīga un mīļa.Bērniem ar mani nebūs garlaicīgi, rotaļās iesim , dziesmas dziedāsim un vēl drusciņ palaidnības darīsim.

Una Beķere, dzeltenās pūcītes skolotājas palīgs

Man ir tas prieks ar saviem Pūcēniem būt kopā jau sešus gadus un man nav lielāka gandarījuma,ka redzēt ka no maziem un nevarīgiem pūčulēniem viņi izaug par lieliem un zinātkāriem Pūcēniem. Katrs ar savu individualitāti , neatkārtojams. Esmu laimīga par katru dienu ko pavadu kopā ar saviem Pūcēniem , atbildot uz daudzajiem "kāpēc: , kopīgi izzinot pasauli un izdzīvojot visu krāsu emociju gammu. Tikai kopā ar bērniem es redzu cik brīnumaina ir pasaule -piepildīta smaidiem, smiekliem un liekisku kopā būšanas sajūtu. Uz tikšanos Dzeltenās pūcītes grupiņā!

Lana Butāne, zaļās pūcītes skolotāja

Mani sauc Dita. Strādāju bērnudārzā Pūcīte par auklīti. Darbs man dod lielu gandarījumu. Darbs ir radošs. Bērniņi mīļi. Kolēģītes draudzīgas. Ir prieks, ka darbs ir manas otrās mājas.

Dita Zemgale, zaļās pūcītes skolotājas palīgs.

Katra diena kopā ar mazajiem Pūcēniem ir piepildīta ar prieku, mīļumu un daudz jaunu atklātu lietu. Bērnu prieks ir arī mans prieks.

Amanda Dortāne, baltās pūcītes skolotāja

Pūcēni nu ir mazliet paaugušies un gatavi jauniem atklājumiem, piedzīvojumiem un zināšanām. Jo izauguši ne tikai paši. Liela ir mūsu zinātkāre, ziņkāre un atklājuma prieks. Tāpēc ik dienu ar prieku kopā darbojamies un blēņojamies.

Dace Briede, dzeltenās pūcītes skolotāja

 

Ienākot Pūcītē katrs jutīsies kā mājās. Izglītības iestādes prasībām pielāgotās siltās, gaišās un mājīgās telpas gaumīgi iekārtotas bērna labsajūtai un attīstībai.

PPII „PŪCĪTE" nodrošina iespēju apgūt Pirmsskolas izglītības programmu /Licence Nr. V-5578/, dienas režīmu atbilstoši katra bērna vecumam. Tiek nodrošināta kvalitatīva, sabalansēta ēdināšana 3x dienā (brokastis, pusdienas, launags). 2 x dienā slēgtā teritorijā notiek pastaigas un rotaļas svaigā gaisā, kur blakus smilšu kastei, šūpolēm un slidkalniņam, ir arī bērnu iekopts sakņu dārzs. 

PPII „PŪCĪTE" ir pirmsskolas izglītības iestāde, kas atvērta visu gadu no 8.00. - 18.00 (izņemot brīvdienas un svētku dienas). 

Dežūrgrupa no 7:00-8:00 un 18:00-19:00

 Iepazīsti Pūcīti VAIRĀK

Angļu valodu mācīs Amanda Dortane  Katrīnas Dombrājas-Pūres  vietā.